Waiting Turkey’s Democratization Package in Practice | Սպասենք «Ժողովրդավարական փաթեթի» կիրառմանը

Sociologist Ohannes Kilicdagi thinks that the general atmosphere of democracy, growing number of freedoms and a number of other changes contribute to the improvement of the situation of other oppressed minorities, as well as the Armenians. Armenians benefit from the rise of democracy levels just like everyone else. On the other hand, we have to wait for the application of the laws, see them and then make judgments.

Սոցիոլոգ Հովհաննես Քըլըչդաղը կարծում է, որ Թուրքիայում ընդհանուր ժողովրդավարացման մթնոլորտի հաստատումը, ազատությունների ավելացումը և մի շարք այլ փոփոխություններ նպաստում են ինչպես մյուս ճնշված փոքրամասնությունների, այնպես էլ հայերի դրության բարելավմանը: Ինչքան բարձրանում է ժողովրդավարության մակարդակը, այնքան, բոլորի պես, դրանից օգտվում են նաև հայերը: Մյուս կողմից՝ պետք է սպասել օրենքների կիրառմանը, տեսնել դրանք, հետո միայն դատողություններ անել:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s